Informacja dla potencjalnych członków

Potencjalni członkowie oprócz bezpośredniego kontaktu z członkami Kołą mogą zasięgnąć informacji pisząc na adres mailowy Koła (knmt@math.uni.wroc.pl) lub jednego z członków zarządu.

Już zdecydowani kandydaci powinni pisać na ten sam adres, w mailu umieszczając swoje imię i nazwisko, numer indeksu i rok studiów.

Akademia PWN

Akademia PWN: wiedza na łączach to seria spotkań z autorami, których publikacje wydaje PWN.
Każdy z zaproszonych profesorów jest nie tylko wybitnym naukowcem, ale kładzie szczególny
nacisk na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Dzięki temu spotkania są czymś więcej niż tylko
teorią przeznaczoną dla wąskiego grona odbiorców. Projekt łączy w sobie tradycyjną formę
wykładów z innowacyjnymi możliwościami, jakie daje współczesna technika. Spotkania będą
transmitowane na żywo w Internecie (streaming online), w serwisie www.biznes.pl, co
umożliwi uczestnictwo w poszczególnych wykładach cyklu szerokiemu gronu odbiorców.

(więcej w załączonym pdf-ie)

Tags:

Referat prof. Bendikowa

Zapraszam na referat prof. Bendikowa, o którym już wcześniej wspominałem.

Tematem będą procesy Markowa (spacery losowe) na drzewach. Wiedza wymagana do zrozumienia nie powinna wykraczać poza podstawy euklidesowej algebry liniowej i topologii, chociaż tematyka naturalnie uogólnia się się na szersze klasy przestrzeni.

Referat będzie też rodzajem wstępu do wykładu, który profesor planuje poprowadzić w przyszłym semestrze.

Spotkanie odbędzie się 25 maja (w piątek) ok. godziny 10:30 w sali 603.

Sesja PTM

OW PTM zaprasza na sesję

"Współczesna algebra z topologią we Lwowie"

z odczytami gości z Uniwerstytetu Lwowskiego:

  1. prof. Mihailo Zarichnyi, TBA;
  2. Oles Potyatynyk, "Spaces of real places and graphoids of function fields";
  3. Iryna Pastukhova, "Parallel topological inverse semigroups and their structure";
  4. Ivan Chuchman, "Algebraical and topological structure of some inverse transformation semigroups".

Sesja odbędzie się 18 maja (w piątek) o godz. 16.15 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr, pl. Grunwaldzki 2/4.

Sesja odbywa się w ramach dni Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Plakat informujący o sesji znajduje się pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/~pborod/ptm/odczytLwow2012.pdf

Serdecznie zapraszamy,
OW PTM

Wybory 2012

UWAGA, UWAGA!

Zgodnie z naszym statutem, kadencja zarządu trwa rok, ubiegłe wybory zaś odbywały się na początku kwietnia 2011. Należy zastanowić się, czy ktoś z Was będzie chciał przejąć schedę, czy aktualnie pełniący obowiązki w zarządzie koła dalej chcą pracować na rzecz koła. Wstępnie proponuję termin zwołania Forum Koła na wtorek 24 IV (za tydzień), godzina 12:00, sala 606

PS: Rysunek jest dla zmyłki, testowy.

Strony

Subskrybuj Koło Naukowe Matematyków Teoretyków UWr. RSS